Legislativa léčebného konopí v České republice

Legislativa léčebného konopí v České republice

Mezi lidmi často kolují mnohé mylné informace o tom, jak je to vlastně s legislativou léčebného konopí v Česku. Jak známo – neznalost zákona neomlouvá – tudíž je více než vhodné, aby každý občan znal svá práva a povinnosti. Ve změti zákonů může být trochu problematická orientace, proto se dnes podíváme na všechna důležitá fakta, která byste měli znát. Jak můžete získat konopí na předpis? Jak je na tom legislativa konopí v roce 2020?

Léčebné konopí vs. technické konopí

Než se dostaneme k samotné legislativě, podíváme se na základní klasifikaci konopí. Léčebné konopí, známé též jako lékařské konopí, již podle samotného názvu předznamenává, že je používáno pro lékařské účely. Pokud to zákon dovoluje, bývá předepisováno pověřenými lékaři, přičemž v některých případech bývá povoleno i pacientům mladšího věku (pod 18 let). Obsahem léčebného konopí jsou všechny látky, které se přirozeně vyskytují u rostlin tohoto typu – včetně THC (tetrahydrokanabinol). Pro své euforické účinky bývá zneužíváno pro rekreační účely, kam řadíme jakékoliv nedovolené užívání konopí pro jiné než lékařské účely.

Druhým typem je takzvané technické konopí, jemuž bývají připisovány také názvy jako CBD konopí, průmyslové konopí nebo konopí bez THC. V poslední době získalo velkou popularitu, stejně jako produkty z něj – zejména CBD olej. Obsahuje stejné látky jako výše popisovaný typ, nicméně jeden podstatný rozdíl tu přece jenom je. THC bývá přítomné pouze do státem povolené hranice 0,3 %, díky čemuž technické konopí postrádá intoxikační, omamné a euforické účinky. Zpravidla obsahuje vyšší procento CBD (kanabidiol), což bývá často uplatňováno v lékařství, jelikož tato látka je známá svými terapeutickými vlastnostmi. Mnoho států napříč celým světem legalizuje tento druh konopí.

Historie konopí v Česku

Když pomineme dávnou historii, největší zlom přišel v dubnu roku 2013. Od prvního dne tohoto měsíce totiž vešel v platnost zákon o léčebném konopí, či konopí pro lékařské účely, s obsahem THC nad 0,3 %. Speciálně pro účely spojené s těmito změnami zřídilo Ministerstvo zdravotnictví zvláštní agenturu spadající pod Státní ústav pro kontrolu léčiv, zkráceně SÚKL. Pěstování léčebného konopí je podmíněno vystavením licence další instituce, a sice Státní agenturou pro konopí pro léčebné použití (SAKL). Následovala vyhláška upravující maximální vydané množství předepsaného konopí na 30 gramů za měsíc a zplnomocnění konkrétních lékařů k vydávání receptů na konopí v elektronické podobě.

Po řadě problémů způsobujících až několik let trvající prodlevy se české konopí dostalo do lékáren až v roce 2018. Cena se v té době pohybovala okolo 180 Kč za gram, což si podle stížností pacientů nemohl běžný člověk dovolit – za předpokladu, že užívá 30 gramů měsíčně. S rokem 2020 byl uveden v platnost zákon, díky němuž pacienti platí pouze 10 % z ceny za léčebné konopí, zbytek hradí zdravotní pojišťovna. Dostáváme se pomalu k aktuálnímu datu, a proto si uděláme rychlý průřez toho, jaké možnosti má dnes pacient usilující o předepsání léčebného konopí.

Legislativa konopí aktuálně

V České republice se momentálně nachází celkem 92 lékáren oprávněných k prodeji léčebného konopí, tudíž uzavřely rámcovou smlouvu se SÚKL. Objednávat jej mohou od aktuálně jediného českého distributora, kterým je společnost Alliance Healthcare s. r. o. Lékárny se nacházejí ve všech větších městech, jako je Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Jeseník, Plzeň atd. Nabídka obsahuje lékařské konopí s obsahem THC v hodnotách 6–19 % a CBD v rozmezí 0,1–7,5 %.

Webové stránky SAKL zveřejňují seznam předepisujících lékařů, který momentálně čítá 164 jmen z mnoha oborů, jako jsou neurologie, psychiatrie, léčba bolesti, onkologie, infekční lékařství, revmatologie a mnoho dalších. Ze zkušeností pacientů se v České republice pořád občas setkáváme s neodborností v této tématice, avšak pokud trpíte některým z níže uvedených zdravotních problémů a jste otevřeni konopné léčbě, obraťte se na vašeho ošetřujícího lékaře, popřípadě na odborníka z konkrétní oblasti lékařství. Nutno podotknout, že minimální množství 30 gramů za měsíc může být v některých případech zvýšeno až na 180 gramů.

Konopí k léčebným účelům smí lékař předepsat pro léčbu těchto potíží:

Spasticita (svalové napětí) – kromě napětí doprovázeného bolestí, způsobeného například roztroušenou sklerózou nebo poraněním míchy, je možné získat předpis na konopí také u bezbolestné spasticity omezující pohyb a mobilitu. Do této skupiny dále patří samovolné svalové záškuby s původem v neurologickém onemocnění, poškození míchy nebo mozku, třes způsobený Parkinsonovou chorobou atd.

Chronická bolest – může souviset s degenerativním či onkologickým onemocněním. Dále sem patří neuropatická bolest a bolest při glaukomu (lidově zelený zákal). Příčin může být spousta, konkrétní lékař musí posoudit, zda je léčebné konopí potenciálně vhodné pro daný zdravotní problém.

Nauzea, zvracení – zpravidla chronického typu.

Nechutenství – zvýšení chuti k jídlu v souvislosti s léčbou onkologického onemocnění nebo s léčbou onemocnění HIV.

Tourettův syndrom – konopí bývá používáno pro zmírnění tiků.

Dermatóza – obličejové a další kožní defekty.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial