CBD podporuje hojení vředů v dutině ústní prostřednictvím inhibice inflamazónu zprostředkovaného CMPK2

CBD podporuje hojení vředů v dutině ústní prostřednictvím inhibice inflamazónu zprostředkovaného CMPK2

Vřed v dutině ústní je časté zánětlivé postižení dutiny ústní, které je doprovázeno silnou bolestí, ale má jen málo účinných způsobů léčby. V poslední době se objevují poznatky o terapeutickém potenciálu kanabidiolu (CBD) u řady onemocnění, včetně zánětlivých stavů a rakoviny. Zde ukazujeme, že CBD ve formě ústního spreje na kyselinou nebo traumatem vyvolané ústní vředy na myším jazyku inhibuje zánět, zmírňuje bolest a urychluje uzavření léze. Pozoruhodné je, že po léčbě CBD dochází ke snížení regulace genů spojených s dráhou NOD, LRR a inflamazómu obsahujícího protein 3 s pyrinovou doménou NLRP3 (NLRP3). Snížena je rovněž exprese štěpeného gasderminu D (GSDMD) a procento pyroptotických buněk. CBD navíc snižuje expresi cytidin/uridinmonofosfát kinázy 2 (CMPK2), která následně inhibuje tvorbu oxidované mitochondriální DNA a potlačuje aktivaci inflamazómu. Tyto imunomodulační účinky CBD jsou většinou blokovány antagonistou receptoru aktivovaného peroxizomovým proliferátorem γ (PPARγ) a částečně antagonizovány antagonistou receptoru CB1. Naše výsledky ukazují, že CBD urychluje hojení vředů v dutině ústní tím, že inhibuje CMPK2 zprostředkovanou aktivaci NLRP3 inflamazómu a pyroptózu, které jsou zprostředkovány především PPARγ v jádře a částečně CB1 v plazmatické membráně.

Zdroj:  International & American Associations for Dental Research 2021

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/00220345211024528?journalCode=jdrb

Foto: Envato Elements

Zpět na blog