CBD pomáhá při léčbě závislostí

CBD pomáhá při léčbě závislostí

Závislost bývá klasifikována jako nutkavá touha vyhledávat a užívat návykové látky, případně opakovat své chování bez ohledu na jeho dlouhodobé důsledky. U člověka se nejčastěji setkáte se závislostí na cigaretách, alkoholu, lécích či jiných návykových látkách. Vzhledem k náročnosti léčby se stala skutečným problémem, který zaměstnává lékaře a odborníky po celém světě už po staletí. Vědci přišli na to, že CBD má významný vliv na návykové chování. Provedli jsme analýzu dostupných studií a shrnuli je v dnešním článku.

Co je to závislost a jak vzniká?

Již v úvodu jsme nastínili, jak bývá definována závislost – a sice jako dychtivost po užívání konkrétní návykové látky nebo opakování činnosti, která mívá zpravidla negativní dopad na člověka. Pro příklady nemusíme chodit daleko, jelikož v dnešní době není o drogově závislé nouze, což výrazně komplikuje činnost mnoha odborníků, jejichž úkolem je pomoci lidem v této tíživé životní situaci. U závislého člověka se typicky objevuje bažení po droze, nezájem o dříve provozované činnosti (koníčky a zájmy), omezení styku s kamarády, slabá vůle, zvýšená tolerance vůči návykové látce, abstinenční příznaky, změny po vizuální stránce a projevy vedlejších účinků drogy. 

Obecně platí, že užívání návykových látek mění funkce mozku skrze nervovou soustavu, což způsobuje mimo jiné změny v chování, náladě, vnímání, případně vědomí. Často navíc závislost neovlivňuje pouze danou osobu, ale také jeho blízké okolí – zejména rodinu a přátele. Není jednoduché vystoupit z tohoto začarovaného kruhu, ovšem podle vědců by mohlo CBD pomoci i v tomto směru.

CBD a léčba závislosti – studie

V roce 2015 provedli kanadští vědci systematický přehled studií na téma „vliv kanabidiolu (CBD) na návykové chování”. Celkem bylo zahrnuto 14 studií, z nichž 9 bylo provedeno na hlodavcích a 5 na lidech. V souvislosti se závislostí na opiátech CBD snižuje účinek morfinu, ovšem ovlivnění relapsu – tedy navrácení se k užívání drogy – se liší v závislosti na tom, zda bylo CBD podáváno samostatně nebo v kombinaci s dalšími kanabinoidy, jako je THC (tetrahydrokanabinol). Nutno podotknout, že aplikace obou kanabinoidních látek byla spojována s vyšší úspěšností. Ve spojení s užíváním stimulantů CBD nesnížilo touhu po droze, ovšem jedna studie prokázala nižší riziko relapsu. Uživatelé závislí na rekreačním konopí – tj. s obsahem THC vyšším než 0,3 % – mohou díky kanabidiolu snáze přestat s užíváním psychoaktivního konopí, protože jim slouží jako alternativní náhražka. Stejně tak vášnivým kuřákům cigaret může pomoci snížit množství spotřebovaných cigaret, jak uvedli autoři studie.

(Pozn. red.: Na území České republiky je konopí a produkty s obsahem THC nad 0,3 % nelegální. Článek má pouze informativní charakter, nenabádá čtenáře k užívání psychotropních kanabinoidů).

Další studie potvrzující účinnost CBD

Australští vědci v roce 2019 publikovali studii zaměřenou na účinnost CBD při léčbě poruchy užívání návykových látek. Při testování na zvířatech bylo pozorováno, že kanabidiol snížil chuť po konzumaci alkoholu – vyšší dávky byly navíc spojeny s nižším rizikem relapsu u závislých hlodavců. Zajímavostí je, že CBD zmírňuje některé sekundární symptomy, jako jsou úzkost či deprese, které postižené svádí k užívání drog. U skupiny 24 kuřáků cigaret způsobila aplikace kanabidiolu menší spotřebu, což souhlasí s výše uvedenými údaji ze starší studie. Osoby závislé na heroinu, látce spadající do skupiny opiátů, sice nevykazovali menší touhu po droze, nicméně v případě vysazování nezažívali tak intenzivní abstinenční příznaky, jak bývá zvykem. Dále existuje několik studií zkoumajících souvislost mezi závislostí na stimulantech, jako je kokain, a CBD. Výsledky se různí, proto je zapotřebí dalších výzkumů, které účinnost buď potvrdí, nebo vyvrátí.

Samotné CBD nestačí

Závislost je velmi vážná porucha, která se ve většině případů léčí postupným vysazováním a kombinací terapie s léky. Přestože má CBD potenciál alespoň částečně usnadňovat léčbu, v žádném případě se nedoporučuje užívat jej jako výhradní prostředek. Zanedbávat standardní léčbu by mohlo vést ke zhoršení celkového stavu závislé osoby, a to zejména ve vážných případech. Měli byste přistupovat k CBD jako k podpůrnému preparátu, který může, ale nemusí, být nápomocný. Vždy se poraďte se svým lékařem, zda je ve vašem případě kanabidiol dobrou volbou – jinými slovy, buďte obezřetní a ke svému zdraví přistupujte s maximální vážností. 

 

 

Foto: Adobe Stock

Zpět na blog