CBD pomáhá snižovat agresivitu

CBD pomáhá snižovat agresivitu

Kanabidiol (CBD) se pyšní pravděpodobně nejlepší pověstí, co se týká kanabinoidů přítomných v rostlinách konopí. Vděčí za to nejen svému výbornému bezpečnostnímu profilu, ale také širokému spektru účinků, které jsou využitelné při léčbě mnoha zdravotních problémů a onemocnění. Mnohokrát byly prokázány schopnosti CBD zmírňovat úzkost a depresi nebo stabilizovat náladu, proto se vědci přirozeně začali ptát, jestli může pomoci překonat agresivitu. Nedávné studie ukázaly, že na tom může být něco pravdy.

CBD a agresivita: Úvod

Výzkum, o němž bychom se dnes primárně chtěli zmínit, proběhl v srpnu roku 2019 na univerzitě v brazilském São Paulu. Do té doby bylo jen málo vědeckých experimentů zaměřeno na spojení mezi užíváním CBD a agresivitou. Agresivita jako taková nespadá mezi konkrétní onemocnění, spíše se řadí mezi sekundární symptomy – zejména potom duševních chorob, jako jsou posttraumatická stresová porucha, schizofrenie nebo úzkostná porucha. Velmi často se projevy agresivity objevují také u osob s poruchou autistického spektra. Standardní léčba zahrnuje farmaceutika ze skupiny antidepresiv či anxiolytik, tj. léků proti úzkosti, které jsou spojovány s mnoha vedlejšími účinky, přičemž jedním z nich je mimo jiné vysoké riziko vzniku závislosti. CBD naproti tomu nezpůsobuje závislost, riziko nežádoucích účinků je naprosto minimální a navrch může pomoci podobným způsobem jako výše zmiňované léky. Ve skutečnosti velké procento uživatelů dává přednost CBD díky zmírnění úzkosti nebo deprese, zlepšení nálady a celkové pohodě.

Studie potvrzující účinnost CBD

Brazilská studie byla provedena na hlodavcích, kteří byli rozděleni do 5 skupin, přičemž čtyřem bylo aplikováno CBD a pátá sloužila jako kontrolní – tedy poslední skupina dostávala placebo. Pro simulaci agresivity byl použit typický model izolace, při kterém jsou hlodavci na 10 dní vystaveni samotě, poté vhozeni mezi další hlodavce. Pro stanovení míry agresivity bylo pozorováno několik faktorů zahrnujících časové období, než došlo k prvnímu útoku; celkový počet útoků a jejich trvání. Dávka CBD byla stanovena na 5–60 miligramů na kilogram hmotnosti. Výsledky byly následující:

  • Placebo skupina (bez CBD) – první útoky byly pozorovatelné cca po 2 minutách od vpuštění mezi další hlodavce. Počet útoků se pohyboval mezi 20 až 25, což je klasifikováno jako běžný projev agrese. Od tohoto modelu a výsledků se tudíž vědci odrazili a použili je coby modelový příklad.
  • První skupina (5 mg CBD na kg váhy) – doba trvání, než došlo k prvnímu útoku se zdvojnásobila na 4 minuty. Počet útoků klesl na polovinu, konkrétně na 10 až 12. To svědčí o účinnosti CBD již při aplikaci nízké dávky. Jsme teprve na začátku, ale výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat.
  • Druhá skupina (15 mg CBD na kg váhy) – k prvním útokům došlo přibližně po 11 minutách a počet útoků se ustálil na pěti. Je zajímavé, že tato dávka byla podle všeho ideální, protože u žádné z ostatních skupin nebyla pozorována taková efektivita, a to ani u vyššího dávkování.
  • Třetí a čtvrtá skupina (30–60 mg CBD na kg váhy) – vyšší dávky CBD úzce souvisely se zhoršením efektivity, když byly srovnány s první a druhou skupinou. Tento jev není ničím ojedinělým, protože již některé dřívější studie naznačily, že zhruba střední dávka CBD vykazuje vyšší účinnost například při stabilizaci nálady.

Agresivita, autismus a CBD

Vědci se shodují, že za vším stojí schopnost CBD ovlivňovat dva konkrétní receptory v těle – kanabinoidní CB1 a serotoninový 5-HT1A. Tento fakt potvrdil experiment, při kterém byla před aplikací CBD hlodavcům podávána látka, která naopak blokovala serotoninové receptory. Agresivní chování je podle vědců spojováno s poruchou jak serotoninových, tak kanabinoidních receptorů, potažmo endokanabinoidního systému (ECS) jako celku, proto by mohlo CBD svým působením pomoci. U osob s poruchou autistického spektra můžeme často pozorovat projevy agresivity – co se týká dětského autismu, cca 56 % postižených vykazuje agresivní chování. Kanabidiol (CBD) zmírňuje některé sekundární příznaky autismu, jako jsou úzkost, deprese, svalové napětí či nespavost, čímž nepřímo potlačuje agresivitu. Několik studií prokázalo zlepšení u dětských pacientů s autismem, přičemž nejlepších výsledků bylo dosaženo při aplikaci CBD oleje s plným spektrem kanabinoidů – tzv. full spectra.

foto: Adobe Stock

Zpět na blog