CBD zvyšuje produkci anandamidu. Co to znamená pro vás?

CBD zvyšuje produkci anandamidu. Co to znamená pro vás?

Terapeutické vlastnosti konopí nejsou lidem cizí už mnoho let, ve skutečnosti má tato rostlina za sebou dlouhou historii nejen v tradiční medicíně. Pokud vás zajímá, jak fungují kanabinoidy ve vašem těle, možná jste narazili na propracovaný endokanabinoidní systém, který se nachází u většiny živočichů na planetě. Každý člověk si dokáže v těle vytvořit látky podobné kanabinoidům – říká se jim endokanabinoidy – přičemž jednou z nich je právě anandamid. Dnes bychom se rádi podívali na to, do jaké míry může jeho produkci či životnost ovlivnit aktuálně nejčastěji skloňovaná konopná sloučenina, a sice CBD (kanabidiol).

Anandamid: Za vším hledejte českého vědce

Objev anandamidu se uskutečnil docela nedávno, konkrétně na začátku devadesátých let 20. století. Připisujeme jej dvěma vědcům – Williamu Devanovi a Lumíru O. Hanušovi, jež tuto látku objevili, izolovali a následně prokázali její vazbu na kanabinoidní receptory. Ve své době to znamenalo obrovský vědecký průlom, protože objev umožnil vědcům lépe pochopit interakci mezi kanabinoidy a endokanabinoidním systémem. Anandamid je neurotransmiter, stejně jako adrenalin nebo serotonin, který má silné antidepresivní účinky. Ostatně to bylo jedním z důvodů, proč dostal takové jméno – ananda je sanskrtské slovo vyjadřující blaženost. Lidské tělo si tuto látku dokáže samo vyprodukovat, nicméně účinku je dosaženo až v momentě, kdy dojde ke spojení s kanabinoidními receptory CB1 a CB2. Následuje kaskáda změn projevujících se téměř na všech úrovních,  jmenovitě ovlivňuje centrální nervovou soustavu (CNS), imunitní systém nebo autonomní nervovou soustavu zajišťující mimo jiné přijímání potravy, rozmnožování, odpočinek, trávení, odolnost vůči stresu a fungování organismu v klidovém režimu.

CBD ovlivňuje hladinu anandamidu

Cvičením můžete přirozeně zvyšovat hladinu anandamidu v těle, zejména potom vytrvalostním, ale to není jediný způsob, jak toho docílit. Stejný efekt přináší také sociální vazby, které vás činí šťastnými; dále třeba meditace nebo CBD. Nahlédnete-li pod povrch, či pod pokožku, uvnitř se odehrává neustálý boj o udržení rovnováhy mezi buněčnými procesy, kterou odborníci nazývají homeostáza. Jakékoliv vychýlení vede k produkci anandamidu a vazbě na kanabinoidní receptory, ovšem tento děj netrvá věčně. O rozklad se postarají enzymy FAAH, které jej posléze převádí na další látky. Zde přichází na řadu kanabidiol (CBD), plní totiž roli inhibitoru enzymů FAAH – jinými slovy, dokáže potlačit jejich schopnost rozkládat anandamid. Díky tomu dochází ke zvýšení jeho hladiny a uživatel tak může využívat všech výhod, jež přináší. Jedná se o jeden z nejdůležitějších procesů, který je spuštěn při užívání CBD, proto se hodně odborníků domnívá, že většina terapeutických účinků pramení ze zvýšení produkce anandamidu. Alespoň prozatím mají do jisté míry pravdu, nicméně vědci nacházejí i řadu dalších spojení mezi kanabidiolem a receptory v lidském těle.

Proč prahneme po anandamidu?

V roce 2015 vědci provedli výzkum na lidech a hlodavcích, přičemž v obou skupinách vedlo zvýšení hladiny anandamidu ke zlepšení nálady a snížení strachu či úzkosti. To vysvětluje kromě jiného jak antidepresivní, tak anxiolytický účinek CBD – velké procento uživatelů kanabidiolu uvádí, že jejich záměrem je zbavit se depresivních stavů. Anandamid dokáže stimulovat chuť k jídlu, potlačovat zánět a podle některých vědců také tlumit bolest, což ještě moderní věda není schopna stoprocentně potvrdit. Zajímavé jsou výsledky studie z roku 2012, které potvrzují antipsychotické účinky CBD. Ačkoliv se vědci nechali slyšet, že tento efekt je jim stále trochu záhadou, poukazují na souvislost mezi vyššími hladinami anandamidu a zlepšením stavu pacientů s psychózou. V samotném závěru to komentují slovy: „Významná souvislost pozorovaná u pacientů léčených kanabidiolem (CBD) mezi zlepšením klinických příznaků a hladinami anandamidu v séru naznačuje, že schopnost kanabidiolu inhibovat aktivitu FAAH a zvýšit vnitřní anandamidovou signalizaci může být funkčně relevantní složkou jeho antipsychotických vlastností.“

Shrnutí důležitých informací

  • Anandamid patří mezi endogenní kanabinoidy, tj. látky podobné kanabinoidům nalezeným v rostlinách konopí. Lidské tělo si je dokáže samo vyprodukovat. 
  • Správná hladina anandamidu je klíčová pro širokou škálu procesů zahrnujících reprodukci, chuť k jídlu, náladu, trávení atd. 
  • CBD napomáhá zvyšovat hladinu anandamidu tím, že potlačuje schopnost enzymů je rozkládat. 
  • Užívání CBD vede díky této schopnosti ke zmírnění úzkosti, regulaci chuti k jídlu, zlepšení nálady, stimulaci trávicích funkcí apod.
  foto: Adobe Stock
Zpět na blog