Co je to ultra nízké dávkování CBD?

Co je to ultra nízké dávkování CBD?

Uživatelé CBD (kanabidiolu) mají na výběr z několika různých metod aplikace, a protože je dávkování do velké míry individuální záležitostí, najít tu správnou dávku může někdy chvíli trvat. Do hry vstupuje řada faktorů, včetně pohlaví či tělesné hmotnosti, ovšem důležitý je především výsledek, jehož se pomocí CBD snažíte docílit. V závislosti na dávkování se mohou lišit účinky kanabinoidů, což navíc může zkomplikovat hledání po ideální denní porci. Jednou z metod, která stojí za zvážení, je ultra nízké dávkování.

Dávkování CBD je individuální

Při stanovení správné dávky CBD musíte vzít v úvahu několik aspektů – především váhu, pohlaví a váš zdravotní stav. Kromě toho je každý člověk do jisté míry originální, takže i jeho organismus pracuje trochu odlišně. V neposlední řadě záleží na nastavení vašeho endokanabinoidního systému, ve kterém dochází k interakci s kanabinoidy. Přestože neexistuje obecně platná ideální dávka, zjednodušeně by se dalo říci, že nejvíce CBD potřebuje muž s nadměrnou váhou, vážným zdravotním problémem a nedostatečnou produkcí endokanabinoidů – tj. látek podobných kanabinoidům, které si lidské tělo dokáže samo vytvářet. Odborníci doporučují začít na minimální dávce, například 1 kapce CBD oleje, poté případně mírně zvyšovat. Nezapomeňte, že většinou pár dní trvá, než kanabidiol začne účinkovat, takže buďte se zvyšováním opatrní.

Ultra nízké dávkování CBD

Jak je patrné již ze samotného názvu či spojení, ultra nízké dávkování CBD spočívá v tom, že vaši denní dávku rozdělíte na několik výrazně menších, které potom užíváte v průběhu celého dne. Tento fenomén bývá někdy označován jako „mikrodávkování” a ve světě není ničím novým. Studie zaměřené na dávkování přicházejí s grafy účinnosti ve tvaru „U” – jinými slovy, největší efektivitu nabízí buď menší dávky, nebo naopak výrazně vyšší. Důležitým parametrem však bývá zdravotní stav, respektive typ onemocnění, protože například epilepsie, bipolární porucha nebo schizofrenie vyžadují vyšší dávkování, než je tomu v případě úzkosti či nespavosti. Začínat na velmi nízké dávce se jeví jako nejlepší varianta, proto by měli výrobci doporučovat nejprve CBD oleje s nižší koncentrací kanabidiolu, jako třeba 3% extrakt, případně později výrobek s vyšším obsahem CBD. Kupříkladu lahvička o objemu 10 ml s obsahem 1000 mg CBD se dá přepočítat na cca 200 kapek. Pokud je tedy vaše denní dávka stanovena na 20 mg, což je stále klasifikováno jako „nižší dávka”, každý den si pod jazyk kapnete celkem 4 kapky. Ty můžete libovolně aplikovat v jakoukoliv denní dobu.

Bezpečnost a vedlejší účinky CBD

V září roku 2019 byla publikována studie v uznávaném časopise British Journal of Clinical Pharmacology, v níž se vědci zaměřili na dosavadní výzkum v souvislosti s aplikací různě vysokých dávek CBD. Celkově použili data z 35 studií, přičemž úspěšnost kanabidiolu byla zhruba 66 %. V závěru stojí, že CBD vykazuje široký terapeutický potenciál, který je využitelný při léčbě chronické či akutní bolesti, epilepsie, úzkosti, deprese, Crohnovy choroby, bipolární poruchy atd. Účinnost se liší v závislosti na velikosti dávky a specifických atributech konkrétního pacienta – jak bylo zmiňováno již na začátku, jedná se zejména o pohlaví, věk, hmotnost nebo celkový zdravotní stav. CBD je všeobecně dobře tolerováno a bývá považováno za bezpečnou látku, bohužel však stále chybí výzkum ultra nízkého dávkování, proto momentálně nezbývá, než se spolehnout na vlastní zkušenost. Užívání kanabidiolu bylo vždy individuální záležitostí, nicméně s trochou trpělivosti většinou po určité době sami zjistíte, jaká dávka a forma užívání jsou pro vás ideální.

Foto: Adobe Stock

Zpět na blog