Jak spolu souvisí CBD a káva?

Jak spolu souvisí CBD a káva?

Ranní rituály každého z nás se mohou mírně lišit, ovšem jeden máme většinou společný – šálek horké kávy. Řada lidí si nedokáže bez tohoto populárního nápoje představit den, díky čemuž se vedle čaje řadí k jedněm z nejoblíbenějších. Ve světě se začaly hromadně objevovat značky propagující CBD kávu, a to v různých formách a koncentracích. Kofein přítomný v kávových zrnech může ve větším množství způsobit některé nežádoucí účinky, které by mohlo do jisté míry potlačit právě CBD. Jak se tyto látky ovlivňují navzájem? Může se CBD stát nedílnou součástí rituálů pití kávy?

Endokanabinoidní systém a káva

V 90. letech 20. století došlo k objevu endokanabinoidního systému (ECS), který se nachází v těle jak člověka, tak mnoha dalších obratlovců či dokonce bezobratlých živočichů. Jedná se o složitý systém receptorů, enzymů a látek známých jako endokanabinoidy, který ovlivňuje buněčné procesy. Zjednodušeně by se dalo říci, že udržuje rovnováhu (homeostázu), čímž ovlivňuje spánek, náladu, imunitní funkce, reprodukci, vnímání bolesti atd. Jak CBD, tak kofein významně ovlivňují endokanabinoidní systém, ačkoliv každá z látek poněkud odlišně. Ve studii z roku 2018 vědci potvrdili, že větší množství kávy potlačuje rozkládání látek v ECS – jinými slovy, konzumace kávy zpomaluje funkce ECS. Navzdory tomuto zjištění autoři poukázali na některé pozitivní vlastnosti kofeinu, které budou v budoucnu předmětem zkoumání. Tato studie byla v podstatě první svého druhu, takže se v následujících letech pravděpodobně můžeme těšit na další zajímavá zjištění z této oblasti.

Vedlejší účinky kávy a CBD

Kofein patří bezesporu mezi nejvýznamnější látky v kávě, přičemž je zároveň důvodem, proč se stal tento nápoj tolik oblíbeným. Výhody kofeinu zahrnují zlepšení koncentrace, maximalizaci výkonu, potlačení únavy, podporu bdělosti a celkově povzbuzující účinek. Citlivost na něj se však může výrazně lišit, proto se tu a tam objevují některé vedlejší nežádoucí účinky jako vysoký krevní tlak, zvýšená srdeční frekvence, poruchy spánku, třes, nervozita, úzkost apod. CBD (kanabidiol) naproti tomu disponuje vlastnostmi, které by mohly potenciálně potlačit zmiňované vedlejší účinky pití kávy. Přestože výzkumy zaměřené speciálně na kombinaci CBD a kofeinu stále chybí, uživatelé tyto domněnky potvrzují a navíc hovoří o prodloužení účinnosti obou látek. Představte si, že si ráno dáte oblíbenou kávu s CBD, přičemž několik hodin poté budete schopni vyvinout maximální výkon, ovšem bez nepříjemných pocitů, s nimiž někdy bývá konzumace kávy spojována. Zdá se to jako ideální kombinace, nemyslíte?

Potenciální výhody CBD a kávy

  • Více energie, méně únavy – pití kávy máme spojené s potlačením únavy a zvýšením bdělosti. Může za to schopnost kofeinu potlačovat receptory neurotransmiteru známého jako adenosin, díky němuž se člověk cítí unaveně. CBD interaguje se stejnými receptory a rovněž potlačuje jejich funkčnost. Další významnou schopností kanabidiolu je vazba na serotoninové receptory, jenž jsou zodpovědné za celkovou náladu. Zajímavostí je, že mnoho lidí užívá tento kanabinoid kvůli opačnému efektu, tj. zlepšení spánku. Podle některých vědců totiž CBD spíše udržuje rovnováhu mezi cyklem bdění a spánku.
  • Zmírněte úzkost a nežádoucí účinky kofeinu – možná také někdy pociťujete neklid, když během dne vypijete více šálků kávy. Ve skutečnosti někteří milovníci kávy omezují přísun kofeinu v situacích, které vyhodnocují jako stresující. Důvodem je úzkost, třes a vzrůstající nervozita. CBD prokazatelně působí anxiolyticky, tedy pomáhá zmírňovat úzkost. Vedle toho uvolňuje napětí svalstva, zlepšuje odolnost vůči stresu, snižuje hladinu kortizolu (stresového hormonu) atd. Každý člověk reaguje na kofein i CBD trochu odlišně, nicméně vedlejší účinky obou látek nejsou natolik závažné, abyste je nemohli vyzkoušet současně.

CBD a káva: Ano, nebo ne?

Teorie i zkušenosti samotných uživatelů hovoří jasně o výhodách spojení kávy a CBD, ovšem studie na toto téma dosud nejsou k dispozici, proto je na vašem uvážení, zda tomu dáte šanci. Podle všech dostupných informací nemáte co ztratit, ba naopak můžete dosáhnout dlouhotrvajícího efektu a zbavit se nepříjemných vedlejších účinků kofeinu. Odborníci vidí v kávě i CBD velký potenciál, ale dokud nebudou objasněny všechny mechanismy probíhající v těle při jejich kombinování, musíte se spolehnout na doporučení zkušených uživatelů, popřípadě váš subjektivní pocit. Zdá se, že existuje silné propojení mezi kávou a CBD – nezapomeňte však vyhledávat produkty z renomovaných zdrojů s plným spektrem kanabinoidů čili full spectrem.

Foto: Adobe

Zpět na blog