Konopí proti nádorům kůže, prostaty a kostí

Konopí proti nádorům kůže, prostaty a kostí

Vědci z Thajska publikovali článek v časopise Anticancer Research. Popisují v něm změny exprese genů po aplikaci konopného extraktu v buňkách melanomu, což je agresivní kožní nádor. Výtažek s vyrovnaným poměrem THC a CBD vyvolal apoptózu, tedy programovanou buněčnou smrt. Thajští vědci proto navrhují THC a CBD jako „potenciální léčbu melanomu“.

V další studii testovali jihoafričtí biochemici účinky CBD a konopného extraktu na buněčném a myším modelu nádoru prostaty v kombinaci s cytostatikem cisplatinou. Po léčbě cisplatinou a CBD pozorovali u buněk indukci apoptózy a u myší snížení růstu nádorů. To podle slov autorů naznačuje, že „CBD, spíše než konopný extrakt, může hrát důležitou roli při snižování progrese nádoru.“ Práci uveřejnil časopis Molecular Biology Reports

  • CBD může hrát důležitou roli při snižování progrese nádoru.
  • Do třetice studovali čínští výzkumníci vliv kombinace CBD a cytostatika doxorubicinu na osteosarkom, tedy nádor vycházející z kostní tkáně. Zjistili, že léčba kombinací CBD a doxorubicinu synergicky zpomaluje růst, migraci, invazi nádorových buněk a indukuje jejich apoptózu. Následně účinky ověřovali in vivo, tedy v myším modelu. Tady byli svědky významnějšího snížení četnosti nádorových štěpů u kombinace obou látek ve srovnání se samotným CBD nebo doxorubicinem. Článek vyšel v časopise Clinical and Translational Oncology.

    Zdroj: https://magazin-konopi.cz/konopi-proti-nadorum-kuze-prostaty-a-kosti/

    Foto: Adobe Stock

    Zpět na blog