Legalizace konopí k rekreačním účelům je proti úmluvám, zaznělo ve sněmovně

Legalizace konopí k rekreačním účelům je proti úmluvám, zaznělo ve sněmovně

Legalizace konopí k rekreačnímu užívání jde proti mezinárodním úmluvám, sankce vůči státu by ale nehrozily. Na sněmovním semináři nazvaném Marihuana a budoucnost této drogy v České republice, který se konal v pondělí 28. srpna 2023, to řekl člen Mezinárodního výboru pro kontrolu drog Ing. Pavel Pachta, CSc. Uvést legalizační snahy do souladu s konvencemi je podle něho velice obtížné nebo nemožné.

Konopí je narkotikem kontrolovaným mezinárodní úmluvou, pravidla podle Pavla Pachty omezují využívání narkotik jen na vědecké a léčebné účely. Jejich komercionalizace je podle něho velice problematická a těžko obhajitelná. „Legalizace konopí k rekreačnímu užívání je v rozporu s mezinárodními úmluvami,“ uvedl Pachl. Státu by při legalizaci marihuany postih nehrozil, politici by ale podle něho měli vzít v úvahy, že by neplnil mezinárodní právo.

Národní protidrogový koordinátor Mgr. Jindřich Vobořil, Pg.Dip., připravuje návrh, který předpokládá povolení domácího i komerčního pěstování konopí, vznik speciálních klubů pro jeho rekreační užívání i licencovaný prodej v obchodech pro dospělé lidi. Vznik přísně regulovaného trhu je součástí plánu boje proti závislostem, který začátkem dubna t. r. schválila vláda a který zahrnuje také posílení prevence a léčby závislostí nebo vyšší zdanění návykových látek.

„Škodlivost (různých druhů drog) a způsob, jakým bychom měli k látkám přistupovat, je různá. Neodpovídá současnému stavu,“ řekl na semináři Vobořilův poradce doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. S odkazem na vědecké studie uvedl, že míra liberalizace nesouvisí s mírou užívání konopí. „Přísnost zákona přímo nesouvisí s mírou užívání a zejména problémového, závislostního užívání,“ podotkl. Pověstný odstrašující účinek represe podle něho v těchto případech selhává. Silná prohibice, ale ani absence jakékoli regulace, tedy bezbřehá legalizace, podle něho nefungují. „Řešením je zodpovědná regulace snižující společenské škody,“ míní Mravčík.

K opatrnosti nabádal odborník pro návykové nemoci MUDr. Petr Popov, MHA, který je primářem na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. S odvoláním na jiné studie podotkl, že ve Spojených státech je nižší podíl rekreačních uživatelů konopí v těch státech, které je nelegalizovaly. „Legalizace vedla nejen k vyšší spotřebě, ale také k ovlivnění vnímání rizikovosti,“ uvedl. Užívání konopí s sebou nese podle Popova riziko schizofrenie i jiných vážných duševních problémů nebo poruch chování, a také riziko srdečních a cévních onemocnění. Případná legalizace konopí by podle něho nebyla odborným, ale politickým rozhodnutím.

Ředitel policejní Národní protidrogové centrály brig. gen. PhDr. Jakub Frydrych připomněl, že v Česku nepodléhá kriminalizaci držení a výroba malého množství drog. Jde o přestupky. „Česká republika je jednou z nejliberálnějších ve vztahu k vymáhání práva u nakládání s malými množstvími nelegálních drog,“ poznamenal.

 Zdroj: ČTK

FOTO: Canva

Zpět na blog