Lékařské konopí zabraňuje užívání opiátů

Lékařské konopí zabraňuje užívání opiátů

Léky ze skupiny opiátů jsou vážným problémem, zejména potom v rozvojových zemích. Jenom v Americe denně umírá průměrně 200 lidí na předávkování těchto farmaceutik, která bývají předepisována pro tlumení chronické bolesti. Již dříve se objevily informace, že užívání lékařského konopí může potenciálně nahradit opiáty, jelikož pacientům přináší na jedné straně úlevu od bolesti, na straně druhé je spojováno s menším množstvím vedlejších účinků. Pojďme si shrnout dosavadní výzkum a objektivně posoudit, zda by mohly kanabinoidy představovat řešení.

Lékařské konopí a opiáty: Základní charakteristika

Medicínské čili lékařské konopí obsahuje plné spektrum kanabinoidů – tedy kromě nepsychoaktivního CBD (kanabidiolu) také psychoaktivní THC (tetrahydrokanabinol). Přestože se jednotlivé země staví k této formě konopí častokrát odlišně, v České republice jej můžete legálně získat pouze na předpis, který vám poskytne licencovaný lékař. Ten ovšem musí spadat do jednoho ze specializovaných oborů, jako jsou neurologie, psychiatrie, onkologie nebo léčba bolesti. A právě pro účely zmírnění bolesti, hlavně potom chronické, bývají využívány opiáty, kterým se v dnešní době říká spíše opioidy. Zajímavostí je, že lidské tělo si dokáže vytvořit endogenní opioidy – jmenovitě například endorfiny. Největší nevýhodou léků z řad opiátů je vznik tolerance a velmi vysoké riziko závislosti. Dlouhý seznam vedlejších účinků navíc zahrnuje:

  • deprese a úzkost
  • útlum dýchání (hrozí udušení)
  • závratě a nevolnost
  • svědění
  • nízký tlak (hypotenze)
  • problémy s vyprazdňováním atd.

Podle vědců má konopí potenciál

První studie, o níž se budeme zmiňovat, pochází z prosince roku 2020. Vědci si dali za cíl prozkoumat vliv užívání lékařského konopí na užívání opioidních léků na předpis. Celkem se zúčastnilo 525 pacientů, kteří nepřetržitě po dobu 3 měsíců užívali uvedené léky z důvodu chronické bolesti a zároveň medicínské konopí. Již dřívější výzkumy poukazovaly na to, že kombinace kanabinoidů s opiáty vede ke snížení spotřeby farmaceutik, přestože pacienti nadále pociťovali úlevu. Výsledky této konkrétní studie jsou doslova fascinující, protože téměř polovina účastníků (40,4 %) úplně vysadila užívání opioidů a 45,2 % hlásilo pokles. Prakticky každý druhý pacient pociťoval zmírnění bolesti, u většiny dokonce došlo k celkovému zlepšení kvality života. Po skončení výzkumu se zúčastnění nechali slyšet, že v budoucnu hodlají upřednostňovat konopí před opioidy, jelikož představuje menší riziko vedlejších účinků a má pozitivní vliv na jejich zdravotní stav i pocit pohodlí.

Další výzkumy potvrzují účinnost konopí

O něco objektivněji byl potvrzen výše popisovaný efekt v přehledu studií z července minulého roku, který sestává z devíti studií zahrnujících celkem 7222 účastníků. Při kombinování předepsaných opioidů s lékařským konopím došlo v průměru k 64–75% snížení dávek léčiv. Zhruba polovina všech zúčastněných hlásila, že užívají konopí jako doplňkovou léčbu chronické bolesti. U těchto pacientů byl pozorován pokles hospitalizací a návštěv pohotovostního oddělení. Tato zjištění by mohla v budoucnu usnadnit život mnoha lidem trpícím chronickou bolestí, ovšem konopí stále nemá v mnoha zemích „zelenou”, což je do jisté míry způsobené stigmatem z minulosti. Autoři přehledové studie se k experimentu vyjádřili následovně:

„Věříme, že naše výsledky poskytují podporu tvrzení, že lékařské konopí může vést ke zmírnění bolesti a omezení užívání opioidů, zlepšení funkce a kvality života či dokonce k úplnému ukončení užívání opioidů u pacientů s chronickou bolestí.”

Mohlo by pomoci CBD?

Konopí sloužilo jako tlumící prostředek pro zmírnění bolesti kulturám starým tisíce let, ale můžeme podobný účinek sledovat také u CBD (kanabidiolu), které je v posledních letech na vzestupu? Výsledky experimentů naznačují, že ačkoliv se nejvíce efektivní zdá být kombinace CBD a THC, samotný kanabidiol má rovněž některé analgetické schopnosti. Za tímto jevem stojí pravděpodobně zvýšení hladiny anandamidu – tj. látky, jež si lidské tělo dokáže samo vyprodukovat. Ta totiž funguje na stejném principu jako léky na tišení bolesti, proto se nemůžete divit, že jí bývá přezdíváno „molekula blaženosti”. Ve skutečnosti zde hraje roli mnohem více mechanismů a vědci stále pátrají po tom, co přesně se odehrává v těle člověka, když uživatelé CBD potvrzují zmírnění bolesti. Jistým způsobem mohou být nápomocné některé další schopnosti tohoto kanabinoidu, jako je stabilizace nálady, uvolnění svalů, potlačení deprese a úzkosti, zvýšení odolnosti vůči stresu nebo protizánětlivý účinek.

 

Foto: Adobe Stock

Zpět na blog