Od příštího roku by měl vzniknout seznam psychomodulačních látek, souhlasila vláda. Co na něm bude a jak bude regulovaný?

Od příštího roku by měl vzniknout seznam psychomodulačních látek, souhlasila vláda. Co na něm bude a jak bude regulovaný?

Vedle seznamu zakázaných drog by měla vzniknout nová kategorie psychomodulačních látek, kam bude patřit například kratom nebo HHC. Bude pak jednodušší je regulovat, tedy třeba zakázat reklamu nebo omezit jejich prodej ve specializovaných prodejnách. Se změnou zákona souhlasila vláda, jak informoval na tiskové konferenci po jednání vicepremiér Ivan Bartoš (Piráti). Pokud bude novela schválena, měla by platit od roku 2024.

V současné chvíli zatím existuje jen seznam zakázaných návykových látek, která čítá více než 500 substancí. V kategorii psychomodulačních látek tak budou látky regulované, ne však zakázané. „Tyto látky jsou dnes dostupné, ať se bavíme o CBD nebo (...) kratomu, třeba v automatech nebo na internetu, kde si je dokonce mohou pořídit i děti. Nepodléhají žádné kontrole kvality či regulaci," řekl Bartoš.

Vzápětí dodal, že zákon počítá také s povinnou registrací jejich prodejců nebo povinné uvádění účinků a doporučeného dávkování na obalech. „Nejde jen o již v tuto chvílí známé látky, jako je CBD, kratom nebo HHC. Ale díky tomu návrhu bude moci stát rychle reagovat na jakékoliv nové psychoaktivní látky, které by se nově objevily na trhu," dodal Bartoš.

Podle národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila je návrh inovativní i v globálním měřítku. „Ve chvíli, kdy bude zákon schválený, tak to bude stále prázdný seznam. Teprve vláda bude na ten seznam dávat různé látky," vysvětlil s tím, že nejprve budou látky zařazené na dočasný seznam a odborníci posoudí jejich rizika. Poté budou zařazeny na trvalý seznam, buď zakázaných nebo regulovaných psychomodulačních látek.

„Sám Jindřich Vobořil zatím ale netuší, kdo a jak tyto produkty bude kontrolovat. Takže je to opět jen něco, čeho se mají slušní lidé obávat a třeba i podnikat nemalé změny ve svých životech. Straší nám zákazníky, ti se bojí konopné produkty nakupovat,“ říká Jiří Stabla, zakladatel Konopných lékáren.

Co bude na seznamu?

Mezi prvními látkami bude nejspíše podle Vobořila prášek z tropického stromu v jihovýchodní Asie zvaný kratom, kterého se jen v Česku podle odhadů prodá kolem 200 tun za rok.

Největší diskuze se pak vede u syntetického HHC a CBD s vyšším obsahem THC. Prodávají se jako oleje, tinktury, tablety či prášek. „U HHC a CBD s vyšším obsahem THC se vede diskuse," dodal Vobořil s tím, že do regulace CBD vstupuje i evropská legislativa týkající se takzvaných nových potravin. 

Jelikož by ale změna zákona měla platit až od začátku příštího roku, do té doby bude syntetické HHC či kratom stále volně dostupný, a to i dětem. Zákon musí ještě schválit poslanci a podepsat prezident. 

„HHC tak bude nadále dostupné nezletilým bez varování, že může po požití změnit stav vědomí. Existují i děti, které se k cukrovinkám nedostávají z pouhé zvědavosti. Nemocnice se už teď potýkají s dětmi, které se předávkovali HHC s tím, že je vyřadilo z běžného provozu. Bojujeme proti neškodnému CBD a strašíme občany České republiky úředníky naší země. Co je ovšem nejvíce podivuhodné, že mlčíme o opravdovém problému, kterým je HHC a jeho dopady na lidský organismus,“ upozorňuje Jiří Stabla.

Obavy z prodeje HHC mají i lékaři, kteří se setkali s pacienty, kteří použili tuto syntetickou látku a potřebovali nutně zdravotní pomoc. „Užívání HHC u malých dětí může být velmi nebezpečné. Pokud mají děti predispozici k Supraventrikulární tachykardii (SVT), která se dopředu nedá diagnostikovat, může HHC vyvolat silný arytmický záchvat. U těchto dětí může být taková reakce v extrémních případech i na životě ohrožující,“ varuje dětský lékař MUDr. Radovan Sedláček.  

„Podle studie o VEA (vapování) konopí, jsou plicní toxicity stále nejasné a nedostatečně prozkoumané. Zatím není jasné, jaké jsou dlouhodobé účinky HHC na plicní zdraví a zda mohou být škodlivé. Proto je třeba být obezřetný a nekonzumovat ani nevapovat HHC, dokud nebudou dostupné spolehlivé studie prokazující jeho bezpečnost,“ doplnil MUDr. Rodion Schwarz, vedoucí lékař ze Schwarz Clinic.

Riziko drogové turistiky?

Novela zákona má tedy za cíl nastavit pravidla pro doposud neregulovaný trh, jako například věkové limity pro konzumenty nebo požadavky na kvalitu. Populární HHC přitom ale zakázala už řada evropských zemí. Jedná se zejména o skandinávské země či Francii.

Výtku na riziko drogové turistiky, protože v okolních zemích nejsou látky jako kratom povolené, však vládní poslanci odmítli. „Trh je etablovaný v celé Evropě. Jsem spíš přesvědčený, že se stane to, že ostatní země to od nás opíší," uzavřel Vobořil.

Návrh zákona se skládá ze sedmi částí, které obsahují novelizace zákona o návykových látkách, zákona o regulaci reklamy, zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, trestního zákoníku, zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, a zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek.

Novelu navrhla skupina poslanců ve složení Zdenka Němečková Crkvenjaš, Tom Philipp, Věra Adámková, Michaela Šebelová, Martina Ochodnická, Klára Kocmanová a David Kasal. Předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony.

Kromě kategorie psychomodulačních látek zavádí návrh druhou novou kategorii látek, tzv. nové psychoaktivní látky. Jde o látky s předpokládanou psychoaktivitou, ale s neznámým rizikem pro zdraví. S takovými látkami nebude možné nakládat jinak než pro výzkumné účely a bude zakázáno jejich uvádění na trh.

Autorka: Pavlína Zítková

Zdroj: https://nasezdravotnictvi.cz/aktualita/od-pristiho-roku-by-mel-vzniknout-seznam-psychomodulacnich-latek-souhlasila-vlada-co-na-nem-bude-a-jak-bude-regulovany

Foto: Canva

Zpět na blog