Jak silný je obsah THC v nelegální marihuaně prodávané na ulicích?

Jak silný je obsah THC v nelegální marihuaně prodávané na ulicích?

V kontextu rychle se měnícího trhu s konopím přinesl americký Úřad pro kontrolu obchodu s drogami (DEA) překvapivé zjištění. Průměrná síla THC v nelegální marihuaně prodávané na ulicích dosahuje 16 %, což je úroveň srovnatelná s legálními produkty. Tento článek se podrobně zabývá důvody nárůstu obsahu THC v marihuaně, jeho historickým vývojem a důsledky pro veřejné zdraví a regulaci. Zjistěte více o výzvách, kterým čelí regulátoři a spotřebitelé v tomto dynamickém odvětví, a o možných řešeních, která mohou přispět k bezpečnější budoucnosti pro všechny uživatele marihuany.

Jak silný je obsah THC v nelegální marihuaně prodávané na ulicích? A) 58 % B) 33 % C) 16 % nebo D) 7 % ?

Curt Dalton

CEO Evergreen Buzz @ Cannabis.net | Internet Marketing, Cannabis Investment

Průměrná síla THC v nelegální trávě je pouze 16 %, stejně jako v legálním konopí, říká DEA?

V neustále se měnícím prostředí konopí přišel americký Úřad pro kontrolu obchodu s drogami (DEA) s překvapivým odhalením. Nedávné prohlášení stanovilo, že průměrná síla nelegální marihuanové květiny činí v tomto odvětví standardních 16%. Pochopení důsledků takového procenta vyžaduje hlubší ponor do oblasti kanabinoidů, zejména THC (Delta 9 tetrahydrokanabinolu).

 

Vývoj síly THC

THC je hlavní psychoaktivní složkou marihuany, která je zodpovědná za "high", který uživatelé zažívají. Účinnost marihuany, měřená obsahem THC, se v posledních několika desetiletích dramaticky zvýšila. Pro pochopení souvislostí:

1980s: Průměrný obsah THC v zabavené marihuaně byl nižší než 4 %

1990s: Tento údaj začal stoupat a dosáhl přibližně 5-6 %.

2000s: Potence se nadále zvyšovala a dosáhla přibližně 10-12 %.

2020s: Současné zprávy uvádějí v průměru 16 %, přičemž některé vzorky dokonce přesahují 30 %.


Tento nárůst je způsoben především pokročilými pěstitelskými technikami, genetickou selekcí a rostoucí poptávkou po silnější marihuaně.

 

Faktory, které přispívají ke zvýšení účinnosti THC

Ke zvyšování obsahu THC v nelegální marihuaně přispívá několik faktorů:

 • Selektivní šlechtění: Pěstitelé se stále více zaměřují na šlechtění kmenů s vyšším obsahem THC, aby uspokojili poptávku na trhu.
 • Pokročilé techniky pěstování: Techniky, jako je hydroponie, řízené prostředí a optimalizovaný přísun živin, umožnily produkci silnější marihuany.
 • Genetické modifikace: Některé kmeny byly geneticky modifikovány, aby zvýšily produkci THC.

 

Důsledky pro veřejné zdraví

Nárůst síly THC má několik významných důsledků pro veřejné zdraví:

 • Zvýšená úzkost a paranoia: zvýšená hladina THC může vyvolat intenzivní úzkost a paranoiu, zejména u nezkušených uživatelů nebo osob s existujícími problémy s duševním zdravím.
 • Akutní psychóza: Pravděpodobnost výskytu psychotických epizod se při vyšších dávkách THC výrazně zvyšuje.
  • Zhoršení kognitivních funkcí: Dlouhodobé užívání marihuany s vysokým obsahem THC může vést k trvalým kognitivním poruchám, zejména s dopadem na paměť a schopnost učení.
 • Dopad na zranitelné skupiny obyvatel:
   • Dospívající: Mladí uživatelé jsou náchylnější k negativním účinkům marihuany s vysokým obsahem THC, včetně dopadů na vývoj mozku.
   • Osoby s duševními problémy: U osob s již existujícími duševními poruchami může dojít ke zhoršení příznaků.

  Výzvy v oblasti regulace a prosazování práva

  Zpráva DEA zdůrazňuje významné překážky, kterým čelí donucovací a regulační orgány:

  • Přetrvávající černý trh: Navzdory legalizaci v několika státech přetrvává černý trh s marihuanou, který často nabízí silnější produkty než ty, které jsou k dispozici v legálních výdejnách.
  • Zajištění bezpečnosti spotřebitelů: Neregulovaná povaha produktů na černém trhu vede k nepředvídatelné síle a možné kontaminaci škodlivými látkami.

  Aby bylo možné tyto problémy řešit, musí regulační orgány:

  • Zavést přísnější kontroly: Zavedení přísnějších předpisů pro sílu marihuany na legálním i nelegálním trhu.
  • Zintenzivnit monitorování a prosazování práva: Zvýšit úsilí o monitorování a likvidaci nelegálních pěstíren.
  • Vzdělávat spotřebitele: Vzdělávání spotřebitelů má zásadní význam pro zmírnění rizik spojených s marihuanou s vysokým obsahem THC.
  • Osvětové kampaně: Zahájení kampaní, které budou veřejnost informovat o potenciálních rizicích marihuany s vysokým obsahem THC.
  • Vzdělávací programy: Vývoj programů zaměřených na specifické skupiny, například na mladistvé, aby se poučili o rizicích.

  Mezi klíčové body, na které je třeba v těchto programech klást důraz, patří:

  • Porozumění hladinám THC: Vzdělávání spotřebitele o tom, jak číst a porozumět obsahu THC na etiketách výrobků.
  • Rozpoznání příznaků nadměrné konzumace: Učit uživatele, jak rozpoznat příznaky nadměrné konzumace a co dělat, pokud se u nich objeví nežádoucí účinky.
  • Zásady bezpečné konzumace: Podpora postupů bezpečné konzumace, včetně začínání s nízkými dávkami a vyčkání na účinky před konzumací dalších dávek.

   

  Budoucí trendy a výzkum

  Pro přizpůsobení se vyvíjejícímu se trhu s marihuanou je nezbytný průběžný výzkum a monitorování:

  • Dlouhodobé zdravotní účinky: Provádění studií s cílem porozumět dlouhodobým zdravotním účinkům užívání marihuany s vysokým obsahem THC.
  • Vliv na duševní zdraví: Zkoumání vztahu mezi užíváním marihuany s vysokým obsahem THC a duševními poruchami.
  • Srovnávací studie: Srovnávání účinků marihuany s vysokým obsahem THC s jinými formami, jako jsou například odrůdy s převahou CBD, za účelem získání komplexní představy o dopadu marihuany.

   

  Potenciální řešení a inovace

  Pro řešení problémů, které představuje marihuana s vysokým obsahem THC, lze využít několik způsobů a inovací:

  • Vývoj kmenů s nízkým obsahem THC: Podpora vývoje a používání kmenů s nízkým obsahem THC a vysokým obsahem CBD, které poskytují terapeutické výhody bez silných psychoaktivních účinků.
  • Zlepšení metod testování: Investování do lepších testovacích metod, které přesně změří obsah THC a odhalí kontaminující látky.
  • Reforma politiky: Prosazování politické reformy, která podporuje výzkum a odpovědné užívání, včetně: 

  - podpory pro produkty s nízkým obsahem THC

  - zajištění podpory pro výrobu a prodej výrobků s nízkým obsahem THC

  • Podpora výzkumu lékařské marihuany: Zvýšení financování a podpory výzkumu lékařského využití marihuany.

   

  Průmyslové a ekonomické důsledky

  Nárůst síly THC má také významné průmyslové a ekonomické důsledky:

  • Dynamika trhu: Poptávka po produktech s vysokým obsahem THC podnítila inovace v pěstitelských technikách a genetickém výzkumu.
  • Hospodářský dopad: Marihuanový průmysl se stal významným ekonomickým faktorem ve státech, kde je legální, a přispívá k daňovým příjmům a tvorbě pracovních míst.
  • Černý trh však zůstává značným problémem: Ztráta příjmů - nelegální prodej snižuje daňové příjmy, které by mohly být použity na programy veřejného zdraví a bezpečnosti.
  • Konkurence na trhu: Legální podniky čelí nekalé konkurenci ze strany provozovatelů černého trhu, kteří nedodržují regulační normy.

   

  Zapojení zúčastněných stran a komunity

  Důležitým aspektem řešení problémů spojených s marihuanou s vysokým obsahem THC je zapojení a získání podpory místních komunit, tvůrců politik a vedoucích představitelů průmyslu. Společnost v Ohiu zahájila osvětové programy, jejichž cílem je informovat zúčastněné strany o výhodách bioplastů a konkrétních výhodách používání konopí jako suroviny.

  Zapojení komunit je klíčové, zejména pokud jde o poskytování nástrojů a znalostí místním zemědělcům, které potřebují k přechodu na pěstování konopí. Prostřednictvím:

 • Seminářů
 • Školení
 • Pilotních programů

 • Cílem společnosti je vybudovat robustní místní dodavatelský řetězec, který dokáže udržitelně podporovat velkovýrobu bioplastů.

   

  Závěr

  Zpráva DEA o tom, že průměrná síla THC v květech nelegální marihuany dosahuje 16 %, poukazuje na významné změny v oblasti marihuany v posledních desetiletích. Tento nárůst představuje nové výzvy pro veřejné zdraví, regulaci a bezpečnost spotřebitelů. Řešení těchto výzev vyžaduje mnohostranný přístup zahrnující vzdělávání, regulační reformy, technologický pokrok a zapojení komunity. Podporou komplexního porozumění rizikům a přínosům spojených s marihuanou s vysokým obsahem THC mohou zúčastněné strany společně zajistit, aby byly maximalizovány přínosy legalizace marihuany a zároveň minimalizovány potenciální škody.

  Tento přístup je příslibem zdravější a bezpečnější budoucnosti pro všechny uživatele i zúčastněné komunity.

  Zdroj: Linkedin

  https://www.linkedin.com/newsletters/the-cannabis-insider-6868873609931227136/

  Foto: Adobe Stock

  Zpět na blog