Učíme svět o prospěšnosti konopí

Učíme svět o prospěšnosti konopí

Izrael je světovou jedničkou ve výzkumu a předepisování léčebného konopí.


Lékaři ho pacientům legálně nabízejí od roku 1999 a Izrael nyní dováží více konopí pro léčebné použití než kterákoli jiná země na světě.


Stále však existuje sotva 100 lékařů, kteří mají licenci k jeho předepisování - z přibližně 30 000 - a mezi zdravotníky stále panuje značná neochota se jím zabývat.


Mnozí se k tomu staví odmítavě. Odmítají se podívat dál než jen na jeho schopnosti měnit mysl jako rekreační drogy a přijmout jeho lékařský potenciál.


A to navzdory skutečnosti, že v Izraeli má v současné době více než 123 000 pacientů povolení nechat si konopí předepsat od lékaře - to je každý 73. obyvatel. Podle vládních údajů mezi sebou v prosinci 2022 spotřebovali 4,7 tuny konopí.


Konopí však stále není v učebních osnovách izraelských lékařských fakult. Noví lékaři promují, aniž by se o konopí cokoli dozvěděli, a starší lékaři jsou často ostražití.


Prof. Yossi Tam to chce změnit. Chce větší povědomí o těchto lécích mezi mediky a pacienty, více výzkumu a více předpisů.


Studoval u Rafaela Mechoulama, profesora lékařské chemie na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě, který byl díky své průkopnické práci trvající 55 let všeobecně znám jako otec výzkumu konopí.


Profesor Tam, který na Hebrejské univerzitě vede vlastní laboratoř vyvíjející léčiva na bázi kanabinoidů, vyvinul fyzikální kurz, který vzdělává lékaře a uděluje jim licenci k předepisování konopí.


A nyní spustil virtuální kurz, který vymyslel společně s profesorem Mechoulamem a s profesorem Yakirem Rottenbergem a jehož cílem je rozšířit znalosti lékařů, zdravotních sester, lékárníků a zdravotnických pracovníků o výzkumu, léčbě a postupech v oblasti kanabinoidů.


"O konopí se během studia medicíny nikdo neučí, ani tady v Izraeli, ani jinde. Lékaři nevědí, jak konopí ovlivňuje organismus a jak se zaměřuje na specifické receptory v našem těle," říká.


"Mnoho různých typů onemocnění může mít z užívání konopí prospěch, ale lékařům se nedostávají žádné informace, aby pochopili možnosti, vedlejší účinky nebo kombinaci s jinými léky."


Říká, že lékaři se dozvídají o dopaminu, chemické látce mozku, která způsobuje "dobrý pocit", když se učí například o léčbě Parkinsonovy choroby, ale ne o konopí a kanabinoidech, což jsou dobře zavedené léčebné postupy.


Kanabinoidy jsou přibližně 100 chemických látek obsažených v konopí, které ovlivňují naše tělo a mozek. Nejznámější je THC (delta-9-tetrahydrokanabinol), který je zodpovědný za psychoaktivní účinky.


Společně s ministerstvem zdravotnictví vytvořil fyzikální kurz pro praktické lékaře v Izraeli, aby získali licenci k předepisování konopí.


Lékaři, kteří absolvují čtyřicetihodinový kurz pořádaný Multidisciplinárním centrem pro výzkum kanabinoidů (MCCR) Hebrejské univerzity a složí zkoušku na ministerstvu zdravotnictví, mohou předepisovat konopí.


Prof. Tam chce, aby kurz předepisování absolvovalo více lékařů, ale především chce, aby všichni zdravotníci pochopili přínosy léčebného konopí.


Větší porozumění podpoří to, aby se konopí v očích mnoha lékařů stalo poslední možností obrany v případech, kdy má jasný klinický přínos.


"Pouze fyzikální kurz absolvovaný v Izraeli umožňuje izraelským lékařům předepisovat konopí. Virtuální kurz, nazvaný EduCann, je však vzdělávací platformou, která slouží všem zájemcům o léčebné konopí na celém světě," říká profesor Tam.


"Poskytujeme lidem historické informace o konopí, vysvětlujeme různé terapeutické možnosti konopí a jeho vedlejší účinky, interakce s jinými léky a aktuální informace o novém výzkumu."


"Virtuální kurz, který propagujeme, je otevřen nejen pro praktické lékaře, ale pro každého, kdo má zájem získat více informací."


Má podobu více než desítky filmů, například Konopí a rakovina, Konopí a bolest, Konopí a dětské nemoci, Konopí a gastrointestinální potíže, a je k dispozici v angličtině a španělštině, aby vyhovoval potřebám latinskoamerických zemí.


Profesor Mechoulam, tč.92 let (pozn. red. † 03/23), jednou řekl:  "Byl bych rád, kdyby moji kolegové pokračovali ve svých výzkumech a ještě více posunuli přijetí a začlenění kanabinoidů do tradiční medicíny."


Profesor Tam uznává, že konopí není, jak sám říká, "zázračný lék". Je však přesvědčen, že další výzkum a osvěta nakonec pomohou většímu počtu pacientů.


"Je nedostatek informací a chybí klinické důkazy, které by prokazovaly jeho přínos," říká.


"Během posledních zhruba 50 let, kdy lidé konopí užívají, jsme se však dozvěděli, že konopí může skutečně pomoci při léčbě chronické bolesti, při snižování nevolnosti a zvracení vyvolaných chemoterapií, při snižování příznaků spasticity, které souvisejí s roztroušenou sklerózou, při léčbě poruch spánku, při pomoci lidem s posttraumatickou stresovou poruchou, s úzkostí, epilepsií a autismem.


"Existuje tedy obrovský potenciál pro využití konopí u všech těchto typů onemocnění. A jsem si jistý, že jich je mnohem více, ale musíme hodně investovat, a to i finančně, do výzkumu, abychom zjistili více."


"Tento kurz podpoří pokrok v oblasti léčebného konopí a jeho využití a nabídne pacientům a lékařům výhody léčby konopím. Společnost Yissum je na tento projekt hrdá a těší se na nevyhnutelný růst kurzu," říká Dr. Itzik Goldwaser, generální ředitel společnosti Yissum, která se zabývá transferem technologií Hebrejské univerzity.


Zdroj: https://nocamels.com/2023/01/https-nocamels-com-teaching-the-world-the-benefits-of-cannabis/

Foto: Adobe Stock
Zpět na blog